Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 D.R.E. Giám Đốc Phụ Trách Chương Trình Giáo Dục Tôn Giáo Director of Religious Education
2 D.W. Dòng Các Nữ Tu Thông Thái Daughters of Wisdom
3 D.M. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Daughters of Mary of the Immaculate Conception
4 D.J. Dòng Các Nữ Tử Chúa Giêsu Daughters of Jesus
5 D.I.H.M. Dòng Con Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Daughters of the Immaculate Heart of Mary
6 D.H.S. Dòng Các Nữ Tu Chúa Thánh Thần Daughters of the Holy Spirit
7 D.H.M. Dòng Các Nữ Tu Trái Tim Đức Mẹ Daughters of the Heart of Mary
8 D.D.L. Dòng Các Nữ Tu Tình Yêu Thiên Chúa Daughters of Divine Love
9 D.C.J. Dòng Các Nữ Tu Camêlô Thánh Tâm Chúa Giêsu Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus
10 D.C. Dòng Các Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Sisters of Charity of St. Vincent de Paul
11 D.C. Dòng Các Nữ Tử Bác Ái Daughters of Charity
12 D.S.S. Tiến Sĩ về Thánh Kinh Doctor of Holy (Sacred) Scripture
13 Dr. Theol Tiến Sĩ Thần Học Doctor of Theology
14 D.Min. Tiến Sĩ về Thừa Tác Vụ Doctor of Ministry
15 D.D. Tiến Sĩ Thần Học danh dự Doctor of Divinity
16 D.C.L. Tiến Sĩ về Giáo Luật (hướng về Dân Sự) Doctor of Canon Law, Civil
17 DV Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Va-ti-ca-nô II Dei Verbum
18 DS Tuyển tập các Tín Biểu, các Ðịnh Tín và tuyên bố về đức tin và luân lý. Denziger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
19 DM Thông điệp Thiên Chúa Giàu lòng Thương xót của Ðức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II Dives in misericordia
20 DH Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II Dignitatis humanae
21 DeV Thông điệp Người là Chúa và Ðấng Ban sự sống của Ðức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II. Dominum et Vivificantem
22 DCG Sách hướng dẫn chung về Giáo Lý Directorium Catecheticum Generale
23 Dt Do-thái
24 Ds Dân số
25 Dcr Da-ca-ri-a