Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 F2f gặp mặt face to face
2 FKP Ký hiệu tiền tệ FKP ( Pounds) của Falkland Islands (Malvinas) Falkland Islands (Malvinas), Pounds
3 FJD Ký hiệu tiền tệ FJD ( Dollars) của Fiji Fiji, Dollars
4 FTP Giao thức truyền tải File. File Transfer Protocol
5 FSK Khoá dịch tần Frequency Shift Keying
6 FSB BUS truyền dữ liệu hệ thống - kết nối giữa CPU với bộ nhớ chính. Front Side Bus
7 FPD Màn ảnh truyền hình dẹp, treo tường như một khung ảnh Flat Panel Display
8 FOH Mặt phía trên Front Overhead
9 FM Điều chế biên độ Frequency Modulation
10 FEDI trao đổi dữ liệu điện tử tài chính chuyên phục vụ cho việc thanh toán điện tử giữa các công ty giao dịch với nhau bằng điện tử. Financial Electronic Data Interchange
11 FDMA Đa truy nhập phân chia tần số Prequency Division Multiplex Access
12 FDM Ghép kênh phân chia tần số Frequency Division Multiplexing
13 FDD Ổ Đĩa mềm - thông thường 1.44 MB. Floppy Disk Drive
14 FAT Một bảng hệ thống trên đĩa để cấp phát File. File Allocation Table
15 f u Từ nói xấu/chửi (game) fuk you
16 FTE Sinh viên quy chuẩn (tương đương sinh viên học tập trung)
17 FPT Công ty cổ phần viễn thông FPT FPT Telecom
18 FOODINCO Công ty CP lương thực và Công nghệ thực phẩm
19 fl femtolit(femtolitre)
20 FIPI Viện điều tra quy hoạch rừng
21 FIFA Liên đoàn bóng đá thế giới
22 fg femtogam(femtogramme)
23 FAO Chương trình Nông nghiệp và Lương thực của Liên hiệp quốc
24 FAHASABA Công ty cổ phần xúc tiến thương mại điện tử và phát hành sách báo Việt Nam