Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 GS Hiến chế về Mục Vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II Gaudium et spes
2 GE Tuyên ngôn về Giáo dục kitô giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II Gravissimum educationis
3 Gv Giảng viên
4 Gs Giô-suê
5 Gr Giê-rê-mi-a
6 Gn Giô-na
7 Gl Ga-la
8 Ge Giô-en
9 Gđt Giu-đi-tha
10 Giu-đa
11 Gc Gia-cô-bê
12 Ga Gio-an
13 G Gióp
14 gtgn tôi phải đi bây giờ go to go now
15 gr8 tuyệt great/grate
16 Gmta alike tư tưởng lớn gặp nhau . great minds think
17 gl chúc may mắn good luck
18 Gj làm tốt lắm good job
19 gigo garbage in garbage out
20 ga go ahead
21 g2g got to got
22 GYD Ký hiệu tiền tệ GYD ( Dollars) của Guyana Guyana, Dollars
23 GTQ Ký hiệu tiền tệ GTQ ( Quetzales) của Guatemala Guatemala, Quetzales
24 GNF Ký hiệu tiền tệ GNF ( Francs) của Guinea Guinea, Francs
25 GMD Ký hiệu tiền tệ GMD ( Dalasi) của Gambia Gambia, Dalasi