Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 I.H.M. Dòng Các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary
2 I.C.M. Dòng Các Nữ Tu Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary
3 IM Sắc lệnh về Truyền thông xã hội của Công đồng Va-ti-ca-nô II Inter Mirifica
4 IGMR Chỉ dẫn Tổng quát về Sách lễ Rô-ma Institutio generalis MR
5 IGLH Dẫn nhập tổng quát về Các Giờ Kinh Phụng Vụ Introductio generalis LH
6 Is I-sai-a
7 iwik ước gì tôi biết được I wish I knew
8 iou I owe you
9 Imo theo ý tôi in my opinion
10 ily4e tôi mãi yêu bạn I love you forever
11 ilu2 tôi cũng yêu bạn I love you too
12 ilu/ily tôi yêu bạn I love you
13 Ikwum tôi biết bạn có ý gì I know what you mean
14 iccl I couldn't care less
15 ic tôi hiểu I see
16 I cbw tôi có thể nhầm . I coulb be wrong
17 i tôi/ mắt I/eye
18 IMOAB Ban tư vấn cho kỳ thi Toán học quốc tế Internation Mathematical Olympiads Advisory Board
19 IMO Kỳ thi Toán học quốc tế Internation Mathematical Olympiads
20 IELTS Hệ thống Kiểm tra tiếng Anh Quốc tế International English Language Testing system
21 ICSI Kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng Intra Cytoplasmic Sperm Injection
22 ISK Ký hiệu tiền tệ ISK ( Kronur) của Iceland Iceland, Kronur
23 IRR Ký hiệu tiền tệ IRR ( Rials) của Iran Iran, Rials
24 IRA Chương trình bảo hiểm hưu trí cá nhân (IRA tại Mỹ) Individual retiremenet arrangement
25 IQD Ký hiệu tiền tệ IQD ( Dinars) của Iraq Iraq, Dinars