Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 INR Ký hiệu tiền tệ INR ( Rupees) của India India, Rupees
2 ILS Ký hiệu tiền tệ ILS ( New Shekels) của Israel Israel, New Shekels
3 IDR Ký hiệu tiền tệ IDR ( Rupiahs) của Indonesia Indonesia, Rupiahs
4 IDR Ký hiệu tiền tệ IDR ( Indonesia Rupiahs) của East Timor East Timor, Indonesia Rupiahs
5 IAS Dịch vụ Tư Vấn Nhập Cảnh Immigration Advisory Service
6 IAA Cơ quan giải quyết khiếu nại nhập cảnh Immigration Appellate Authority
7 ITU-R Quy định ITU Itu-Regulated
8 ITU Hiệp hội viễn thông quốc tế International Telecommunication Union
9 IT Công nghệ về máy tính. Information Technology
10 ISP Nhà cung cấp dịch vụ Internet. Internet Service Provider
11 ISP Nhà cung cấp dịch vụ Internet Internet Service Provider
12 ISO International Standard Organization
13 ISI Nhiễu intersymbol Intersymbol Interference
14 ISDN Mạng dịch vụ số tích hợp Intergrated Service Digital Network
15 ISBD Mô tả thư mục theo Tiêu chuẩn Quốc tế International Standard Bibliographic Description
16 ISA Server Chương trình hổ trợ quản lý và tăng tốc kết nối Internet dành cho Server. Internet Security & Acceleration Server
17 ISA Là một cổng giao tiếp. Industry Standard Architecture
18 IP Giao thức giao tiếp mạng Internet. Internet Protocol
19 IOE Van nạp nằm phía trên van xả. (intake over exhaust)
20 INMARISAT Hệ thống thông tin vệ tinh biển Maritime Satellite Communications
21 INFOSEC Bảo vệ thông tin khỏi các truy cập trái phép hay các thay đổi thông tin Information Systems Security
22 Info thông tin Information
23 IM Điều chế cường độ Intensity Modulation
24 IIS Đây là một chương trình WebServer nổi tiếng của Microsoft Internet Information Server
25 IF Trung tần Intermediate Frequency