Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 IEEE Học Viện của các Kỹ Sư Điện và Điện Tử. Institute of Electrical and Electronics Engineers
2 IE Trình duyệt Web “Internet Explorer” của Microsoft. Internet Explorer
3 IDE Mạch điện tử tích hợp trên ổ đĩa cứng, truyền tải theo tín hiệu theo dạng song song Parallel ATA , là một cổng giao tiếp. Integrated Drive Electronics
4 ID Cở sở để nhận dạng. Identity
5 ICT Ngành công nghệ thông tin - truyền thông. Information Communication Technology
6 ICS Chia sẽ kết nối Internet. Internet Connection Sharing
7 ICP Nhà cung cấp nội dung thông tin trên Internet. Internet Content Provider
8 ICMP giao thức xử lý các thông báo trạng thái cho IP Internet Control Message Protocol
9 ICMA Đa truy nhập dò tìm tín hiệu rỗi Idle Signal Casting Multiple Access
10 IAP Nhà cung cấp cỗng kết nối Internet. Internet Access Provider
11 I/O Cổng nhập/xuất. Input/Output
12 i c Từ dùng trong trò chơi I see
13 I-VPN Dịch vụ mạng riêng ảo công nghệ IP do VTI cung cấp
14 IUCN Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới
15 ITC Trung tâm thương mại quốc tế
16 ISS Cty bảo mật Internet Sercurity System
17 IRDS Hội chứng suy thở tự phát
18 IOOC Viện hải dương học
19 IOM Tổ chức quốc tế vê di dân
20 IOC Uỷ ban Hải dương học Quốc tế
21 INCOMBANK Ngân hàng Công thương Việt Nam
22 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
23 IEBR Viện Nghiên cứu Sinh thái và tài nguyên sinh vật
24 id ít dùng (trong từ điển)
25 ICZM Quản lý Khu vực theo Cấp thống nhất