Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 ICY nước uống đóng chai (Vinamilk)
2 ICBP Hội đồng Quốc tế về Bảo vệ Chim
3 i.v. trong tĩnh mạch
4 i.p. trong phúc mạc(intraperitoneal)
5 i.m. trong cơ(intramessculaire)