Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 Jo Gioan John
2 J.U.D. Tiến Sĩ về Giáo Luật lẫn Luật Dân Sự Doctor of Civil and Canon Laws
3 J.C.L. Cử Nhân về Giáo Luật Licentiate in Canon Law
4 J.C.D. Tiến Sĩ về Giáo Luật Doctor of Canon Law
5 jit chút nữa just in time
6 jam chỉ một phút just a minute
7 J/K đùa thôi mà! just kidding
8 J.N.A Tên bảng danh pháp thống nhất (ra đời năm 1933) Jena Nomina Anatomica
9 JPY Ký hiệu tiền tệ JPY ( Yen) của Japan Japan, Yen
10 JOD Ký hiệu tiền tệ JOD ( Dinars) của Jordan Jordan, Dinars
11 JMD Ký hiệu tiền tệ JMD ( Dollars) của Jamaica Jamaica, Dollars
12 JECU Liên cơ quan Thị Thực – tên trước đây của UKVisas Joint Entry Clearance Unit – the former name of UKvisas
13 JTA Java Transaction API
14 JSP Java Server Page
15 JPEG Joint Photographic Experts Group
16 JMS Java Message Service
17 JDC Hệ thông tin di động số của Nhật Bản Japal Digital Mobile Communication
18 J2EE Java 2 Platform Enterprise Edition
19 J joule