Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 Ma Macabê Maccabees
2 Msgr. Đức Ông Monsignor
3 M.S.S.P. Dòng Truyền Giáo Thánh Phaolô Missionary Society of St. Paul
4 M.SS.C. Dòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary
5 M.S.S. Dòng Truyền Giáo Mình Thánh Chúa Missionaries of the Blessed Sacrament
6 M.S.F. Dòng Truyền Giáo Thánh Gia Congregation of Missionaries of the Holy Family
7 M.S. Dòng Các Cha Truyền Giáo Đức Mẹ LaSalette Missionaries of Our Lady of LaSalette
8 M.S. Dòng Các Nữ Tu Maria Marian Sisters
9 M.M. Dòng Truyền Giáo Nước Ngoài (Dòng Maryknoll) Catholic Foreign Mission Society of America (Maryknoll)
10 M.J. Dòng Truyền Giáo Thánh Giuse Missionaries of St. Joseph
11 M.J. Dòng Truyền Giáo Chúa Giêsu Missionaries of Jesus
12 M.I.H.M. Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Missionaries Immaculate Heart of Mary
13 M.I.C. Dòng Các Cha Maria Congregation of Marians Immaculate Conception (Marian Fathers)
14 M.F.V.A. Dòng Truyền Giáo Phanxicô Lời Bất Tử Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15 M.F.S.C. Dòng Truyền Giáo Trái Tim Chúa Giêsu Missionary Sons of the Sacred Heart of Jesus
16 M.C. Dòng Truyền Giáo Bác Ái Missionaries of Charity
17 M. Afr. Dòng Truyền Giáo tại Phi Châu Missionaries of Africa
18 M.S.L. Cử Nhân về Nghiên Cứu Trung Cổ Licentiate in Medieval Studies
19 M.S.D. Tiến Sĩ về Nghiên Cứu Trung Cổ Doctor of Medieval Studies
20 M. Div. Thạc Sĩ về Thần Học Master of Divinity
21 MR Missel Romain Sách lễ Rô-ma
22 MM Thông điệp Mẹ và Thầy của Ðức Thánh Cha Gio-an XXIII Mater et Magistra
23 MF Thông điệp mầu nhiệm Ðức tin của Ðức Thánh Cha Phao-lô VI Misterium Fidei
24 MD Tông thư về phẩm giá phụ nữ của Ðức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II Mulieris dignitatem
25 MC Tông huấn tôn kính Ðức Maria của Ðức Thánh Cha Phao-lô VI Marialis cultus