Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 O.S.V. Dòng Các Nữ Tu Ursuline Trinh Nữ Maria Ursuline Sisters of the Blessed Virgin Mary
2 O.S.U. Dòng Các Nữ Tu Ursuline trụ sở tại Rôma Ursuline Sisters of the Roman Order
3 O.SS.T. Dòng Chúa Ba Ngôi và Dòng Cứu Những Kẻ Bị Giam Cầm  Order of the Most Holy Trinity and the Ransom of Captives (Trinitarians)
4 O.Ss.S. Dòng Các Thầy Brigittine Brigittine Monks
5 O.S.S.R. Dòng Thiên Chúa Cứu Thế Order of the Most Holy Redeemer
6 O.S.J. Dòng Oblates Thánh Giuse Oblates of St. Joseph
7 O.S.F.S. Dòng Thánh Phanxicô thành Sales Order of St. Francis de Sales
8 O.S. Cr. Dòng Thánh Giá Order of the Holy Cross
9 O.S.B. Các Nữ Tu Dòng Biển Đức Benedictine Sisters
10 O.S.B. Dòng Thánh Biển Đức Order of St. Benedict
11 O.S.A. Dòng Thánh Augustinô Order of St. Augustine (Augustinians)
12 Opus Dei Dòng Hạnh Nhân Opus Dei
13 O.P.B. Dòng Oblates Máu Chúa Oblates of the Precious Blood
14 O.P. Dòng Các Cha Thuyết Giáo (Dòng Đa Minh) Order of Friars Preachers (Dominicans)
15 O.M.V. Dòng Oblates Trinh Nữ Maria Oblates of the Virgin Mary
16 O.M.I. Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria Missionary Oblates of Mary Immaculate
17 O.M.C. Dòng Chúa Kitô Nhân Từ Order of Merciful Christ
18 O. Mar. Dòng Maronite (nghi lễ Đông Phương) Maronite
19 O.H.F. Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria Missionary Oblates of Mary Immaculate
20 O.H. Dòng Các Thầy Thánh Gioan Thiên Chúa Hospitallers Brothers of St. John of God
21 O.F.M.I. Dòng Các Thầy Vô Nhiễm Mẹ Maria Order of Friars of Mary Immaculate (Franciscans)
22 O.F.M. Conv. Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Phanxicô Order of Friars Minor Conventual (Convential Franciscans)
23 O.F.M. Cap. Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Capuchin  Order of Friars Minor Capuchin (Capuchins)
24 O.F.M. Dòng Phanxicô Order of Friars Minor (Franciscans)
25 O.D.C. Dòng Camêlô Đi Chân Đất Carmelites (Discalced)