Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 Pe Phêrô Peter
2 P.P. Linh Mục Giáo Xứ Parish Priest
3 P.S.S. Dòng Các Cha Thánh Sulpice Society of Priests of Saint Sulpice (Sulpitians)
4 P.M. Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Đi Thăm Viếng Sisters of the Presentation of Mary
5 P.I.M.E. Dòng Truyền Giáo Nước Ngoài của Học Viện Giáo Hoàng Pontifical Institute for Foreign Missions
6 P.C.P.A. Dòng Thánh Clare Hèn Mọn Hằng Tôn Kính Poor Clares of Perpetual Adoration
7 P.C. Dòng Thánh Clare Hèn Mọn Poor Clares
8 PT Thông điệp Hòa bình trên trái đất của Ðức Thánh Cha Gio-an XXIII Pacem in terris
9 PP Thông điệp Phát triển Các dân tộc của Ðức Thánh Cha Phao-lô VI Populorum Progressio
10 PO Sắc lệnh về Ðời sống Linh Mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II Presbyterorum ordinis
11 PC Sắc lệnh về Canh tân Thích nghi Ðời tu của Công đồng Va-ti-ca-nô II Perfectae caritatis
12 Plm Phi-le-môn
13 Pl Phi-líp-phê
14 Ptmy rất vui đựoc gặp bạn pleased to meet you
15 PM tin nhắn riêng private message
16 Pest xin lỗi vì tôi đánh máy hơi chậm. please excuse slow typing
17 Pcb gọi lại cho tôi nhé please call back
18 P2P chat riêng person to person
19 PPO Tổ chức chữa trị chọn lọc Preferred provider organization
20 PCP Bác sỹ gia đình Primary care physician
21 P.N.A Tên bảng danh pháp thống nhất (ra đời năm 1955) dùng thống nhất cho đến nay Paris Nomina Anatomica
22 PYG Ký hiệu tiền tệ PYG ( Guarani) của Paraguay Paraguay, Guarani
23 PLN Ký hiệu tiền tệ PLN ( Zlotych) của Poland Poland, Zlotych
24 PKR Ký hiệu tiền tệ PKR ( Rupees) của Pakistan Pakistan, Rupees
25 PHP Ký hiệu tiền tệ PHP ( Pesos) của Philippines Philippines, Pesos