Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Trang chuyên đề nghiên cứu của PGS.TS. Phan Huy Khánh

Trang chuyên đề này đăng tải thông tin về quá trình giảng dạy, công tác và lưu giữ các bài báo, báo cáo khoa học của PGS.TS. Phan Huy Khánh.


Họ và tên:  Phan Huy Khánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/09/1952
Nơi sinh:  Chợ Rộc, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Quê quán  Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán tính; Tại: Trường ĐHBK Hà Nội
Đơn vị công tác:  Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị:  Tiến sĩ; năm: 1992; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Viện Đại học Lille, CH Pháp
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2005
Dạy CN:  Lý thuyết tính toán, Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và automat, Lập trình trí tuệ nhân tạo (lập trình hàm, lập trình lôgic), Công nghệ phần mềm, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Hệ chuyên gia, Công nghệ tri thức, Trí tuệ nhân tạo, Thương mại điện tử, Khai phá tri thức từ CSDL, Đặc tả hình thức, Kỹ thuật lập trình
Lĩnh vực NC:  Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin Các bài báo đã được đăng tải trên Mediafire: https://www.mediafire.com/folder/9b81l9mfnt7xa/BaiBaoKhoaHoc
Ngoại ngữ:  Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ:  29B (41), Ba Đình, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:  0511.3.830.168; Mobile: +84.905.078.999
Email:  phkhanh@dut.udn.vn ; khanhph29@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  1966 - 1969 Học PTTH chuyên Toán của tỉnh (K2 : Lớp Toán Đặc biệt 8E) tại Tân Sơn, Đô Lương , Nghệ An.
1969 -1971 Học lớp Toán-Tính (Toán học và Tính toán) K14, Khoa Toán-Lý, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
1971 - 1975 Đi bộ đội, huấn luyện ở F325, sau đó về D371 tên lửa chống tăng B72, Bộ tư lệnh pháo binh 351. Tháng 3/1972 xuất phát từ Hà Tây, hành quân đến Bến phà Xuân Sơn, Quảng Bình, theo đường dây 559 (Đường mòn HCM), tiếp tục hành quân vượt Trường Sơn (qua Lào, Căm-Pu-Chia) trong đoàn 2069 (đi bộ mất 9 tháng) vào Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Đông và miền Tây Nam Bộ, thuộc B3, C5, Tiểu đoàn "Bạch tuộc" B72, Đoàn pháo 75 Biên Hoà cho đến ngày thống nhất.
1976 - 1979 Trở về Miền Bắc tháng 10/1975. Phục viên chuyển ngành, học lại Lớp Toán-Tính K19, Khoa Toán-Lý, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
1979 - 1987 Cán bộ giảng dạy Tin học, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
1987 - 1992 Nghiên cứu sinh tại ENSIMAG, INPG, CH Pháp, bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Viện Đại học Lille 1, CH Pháp
1992 -1993 NCKH sau Tiến sĩ (PostDocteur) tại GETA, ENSIMAG, INPG, Cộng hoà Pháp
1993 -1996 CBGD Tin học, trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN. Năm 1995, chủ trì Đề tài cấp Bộ (Mã số B93-03-21) mở ngành đào tạo Kỹ sư Tin học. Năm 1996, Bộ GD&ĐT ra QĐ thành lập Khoa CNTT (QĐ số 4430/GD-ĐT, ký ngày 17/10/1996).
06/1996 -06/2000 CBGD, chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Năm 1997, chủ trì dự án mở ngành đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính (QĐ số 456/QĐ-BGD&ĐT/SĐH, ký ngày 29/01/1999). 
06/2000 đến nay CBGD tại Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Giảng viên Cao cấp năm 2012. Năm 2002, chủ trì dự án mở ngành đào tạo Kỹ sư Tin học tiếng Pháp tăng cường (FUFTI-Filière Universitaire Francophone Technologies de l’Information à l’Université de Danang, Vietnam). Năm 2005 chủ trì dự án mở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học DATIC (Danang - Application des Technologies de l'Information et Communication). Năm 2007, bắt đầu khởi xướng và tham gia dự án NCS mở ngành đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Lexicon for Asian and French languages, “Jeux de Mots”, Papillon project (STIC-Asie). Chủ nhiệm: Christian BOITET. Thành viên: Mathieu Mangeot National Institute of Informatics (NII), Tokyo, Japan Gilles Sérasset GETA, CLIPS, IMAG, Grenoble cedex, France Phan Huy Khánh. Mã số: NLP1118813. Năm: 2009. (30/12/2010)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng và phát triển ứng dụng phần mềm từ điển Việt-Chăm và Chăm-Việt. Chủ nhiệm: Trần Xuân Dũng. Mã số: 21-06-KHCNNT. Năm: 2008. (30/12/2010)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tích hợp phát triển các giải pháp xây dựng, khai thác và ứng dụng các kho ngữ liệu tiếng Việt-Kinh và tiếng Việt thiểu số. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: 203706. Năm: 2008. (09/01/2011)
[4] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng phương pháp suy diễn hệ chuyên gia xây dựng công cụ trợ giúp kiểm lỗi chính tả từ ngữ Hán-Việt. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN02-15. Năm: 2008. (30/12/2010)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng trang web cho ngành đào tạo Kỹ sư Tin học tăng cường tiếng Pháp. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: T05-15-90. Năm: 2006. (30/12/2010)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa ngữ hoá các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng cơ sở dữ liệu từ vựng Pháp-Anh-Việt trong tiếp cận dịch tự động tiếng Việt sang liên ngữ UNL. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên:. Mã số: 220204. Năm: 2005. (30/12/2010)
[7] Đề tài cấp Nhà nước: Dự án VTH-Fra.Dial: xây dựng và khai thác CSDL đàm thoại song ngữ Việt-Pháp trong một lĩnh vực xác định (Production et mise-en ligne de corpus de dialogues oraux spontanés bilingues, sur domaines finalisés en vietnamien-français). Chủ nhiệm: Georges FAFIOTTE. Mã số: ARCUS-0509. Năm: 2005. (30/12/2010)
[8] Đề tài cấp Nhà nước: FEV : xây dựng từ điển đa ngữ Pháp-Anh-Việt (Réalisation d'un dictionnaire d'usage et d'une base terminologique par acceptions informatisés français-vietnamien via l'anglais). Chủ nhiệm: Christian BOITET. Mã số: NLP30ju02. Năm: 2005. (30/12/2010)
[9] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống trợ giúp giảng dạy và học tập môn Tin học lý thuyết. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: B2003-15-32. Năm: 2004. (30/12/2010)
[10] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu từ vựng đa ngữ Pháp-Anh-Việt. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: B2001-15-04 . Năm: 2002. (30/12/2010)
[11] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế cơ sở dữ liệu từ vựng và từ điển Pháp-Anh- Việt dựa theo nghĩa trong bước đầu tiếp cận nghiên cứu dịch tự động Anh-Việt và Pháp-Việt. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: 220201. Năm: 2002.(30/12/2010)
[12] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thiết kế cơ sở dữ liệu từ vựng tiếng Việt có cấu trúc phục vụ xử lý ngôn ngữ. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: B96-15-TĐ-03. Năm: 1999. (30/12/2010)
[13] Đề tài cấp Bộ: Mở ngành đào tạo kỹ sư Tin học tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: B93-03-21. Năm: 1995. (30/12/2010)
[14] Đề tài cấp Nhà nước: MULTILEX - Xây dựng ngữ vựng chuẩn hóa đa năng trên các ngôn ngữ châu Âu (A Multi-Functional Standardised Lexicon for European Community Languages). Chủ nhiệm: Christian BOITET. Thành viên: Hội đồng NCKH châu Âu : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha chủ trì
Tác giả tham gia trong nhóm GETA-IMAG, INPGrenoble, CH Pháp. Mã số: ESPRIT Multilex-5304. Năm: 1992.
(30/12/2010)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Tách từ tiếng Lào sử dụng kho ngữ vựng kết hợp với các đặc trưng ngữ pháp tiếng Lào. Tác giả: Vilavong SouksanPhan Huy Khánh.. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần thứ XVI, Đà Nẵng 14-16/11/2013. Số: 14-16/11/2013. Trang: 61-68. Năm 2014. (07/06/2014)
[2] Bài báo: Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ Việt-Ê Đê gán nhãn theo ngữ cảnhTác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 1 [74]. Trang: 38-41. Năm 2014.(13/04/2014)
[3] Bài báo: ÁP DỤNG YẾU TỐ TIỀN GIẢ ĐỊNH TIẾNG VIỆT VÀ LÔGIC VỊ TỪ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT CÂU HỎI TỰ ĐỘNG. Tác giả: Phan Huy Khánh. Tạp chí CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG. Số: KỲ 2 THÁNG 3/2014. Trang: 32-38. Năm 2014. (13/04/2014)
[4] Bài báo: Khử bỏ nhập nhằng trong bài toán tách từ tiếng LàoTác giả: Vilavong SouksanPhan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học, Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (62). Trang: 113-119. Năm 2013. (24/09/2013)
[5] Bài báo: Mã hoá tiếng ÊĐê sử dụng Unicode ứng dụng trong soạn thảo văn bản tiếng dân tộcTác giả: Phan Huy Khánh, Hoàng Thị Mỹ Lệ. Tạp chí Hoi thao NCKH Khoa hoc CNTT&U7D CNTT tong các lĩnh vực, Trường CĐ CNTT, ĐH Đà Nẩng. Số: 1 [6/2012]. Trang: 179-184. Năm 2012. (22/04/2013)
[6] Bài báo: Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán y học. Tác giả: Văn Đỗ Cẩm VânPhan Huy Khánh. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 4[45]. Trang: 104-111. Năm 2011. (08/07/2012)
[7] Bài báo: Xử lý nhập nhằng trong tìm kiếm văn bản tiếng Việt. Tác giả: Lê Thanh DuyPhan Huy Khánh. Tạp chí Thông tin KH&CN - Trường CĐCN, ĐH Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 46-52. Năm 2011. (08/07/2012)
[8] Bài báo: Xây dựng hệ thống quản lý mẫu văn bản,Tác giả: Phan Huy Khánh, Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 36. Năm 2010. (30/12/2010)
[9] Bài báo: Giải pháp ứng dụng chữ ký điện tử trong quá trình gửi và nhận văn bản, Tạp. Tác giả: Phan Huy Khánh, Hồ Phan Hiếu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Năm 2009. (30/12/2010)
[10] Bài báo: Xây dựng hệ thống trợ giúp ngữ âm cho trẻ khiếm thínhTác giả: Phan Huy Khánh và nhóm sinh viên,. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần thứ XI. Huế 12-13/06/2008. Năm 2008. (30/12/2010)
[11] Bài báo: Phát triển môi trường tích hợp các công cụ xử lý từ Hán-Việt trong văn bản tiếng ViệtTác giả: Phan Huy Khánh. Hội thảo QG lần thứ III NCCB & ỨD CNTT FAIR, Nha Trang,. Năm 2007. (09/01/2011)
[12] Bài báo: Xây dựng từ điển Chăm-Việt-Chăm phục vụ xử lý tiếng Chăm. Tác giả: Phan Huy Khánh, Trần Xuân Dũng.Hội thảo QG lần thứ III NCCB & ỨD CNTT FAIR, Nha Trang, 9-10/08/2007. Năm 2007. (30/12/2010)
[13] Bài báo: Phát triển môi trường tích hợp các công cụ xử lý từ Hán-Việt trong văn bản tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh. Hội thảo QG lần thứ III NCCB & ỨD CNTT FAIR, Nha Trang, 9-10/08/2007. Số: 9-10/08/2007. Trang: 115-122. Năm 2007. (30/12/2010)
[14] Bài báo: Phát triển công cụ tương tác với các kho ngữ liệu nhờ văn phạm tạo sinh giao diện. Tác giả: Phan Huy Khánh và nhóm sinh viên. Hội thảo Khoa học QG Lần thứ X, Đại Lải, Hà Nội, 14-15/09/2007. Năm 2007. (30/12/2010)
[15] Bài báo: Xây dựng văn phạm xử lý văn bản. Ứng dụng cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học (Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập viện CNTT, Viện KH&CN Việt Nam 1976-2006). Năm 2006. (30/12/2010)
[16] Bài báo: Xây dựng công cụ thống kê kho ngữ liệu tiếng nói đa ngữ cho dự án ERIM. Tác giả: Phan Huy Khánh, Huỳnh Công Pháp. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 9, Đà Lạt 15-17/06/2006. Năm 2006. (30/12/2010)
[17] Bài báo: Xây dựng CSDL chữ viết tắt cho dịch vụ 1080. Tác giả: Phan Huy Khánh, Nguyễn Nho Tuý.. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 9, Đà Lạt 15-17/06/2006. Năm 2006. (30/12/2010)
[18] Bài báo: Nghiên cứu các đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật. Tác giả: Ninh Khánh DuyPhan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học (Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập viện CNTT, Viện KH&CN Việt Nam 1976-2006. Số: 1 [7/2006]. Trang: 37-45. Năm 2006. (30/12/2010)
[19] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu từ vựng danh từ kết hợp trong tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh.Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 8. Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT & Truyền thông, Hải Phòng. Năm 2005. (30/12/2010)
[20] Bài báo: Nghiên cứu giải pháp ghép nửa âm tiết tổng hợp âm tiết tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh, Hồ Thị Đào.Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách khoa, 9/2005. Số: 9/2005. Trang: 137-143. Năm 2005. (30/12/2010)
[21] Bài báo: Lập trình macro VBA tiện ích tìm kiếm từ ghép trong văn bản tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách khoa, 9/2005. Trang: 175-182. Năm 2005. (30/12/2010)
[22] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu từ vựng danh từ kết hợp trong tiếng ViệtTác giả: Phan Huy Khánh, Trương Hữu Trầm. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 8-Hải Phòng 25-27/08/2005. Trang: 385-395. Năm 2005. (30/12/2010)
[23] Bài báo: Thiết kế cơ sở dữ liệu đa ngữ ngữ pháp tiếng Việt (Designing of a Multilingual Database for Vietnamese Gramma).Tác giả: Phan Huy Khánh, Võ Trung Hùng. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnamese Academy of Science and Technology, ISSN 1813-9663. Trang: 319-328. Năm 2005. (30/12/2010)
[24] Bài báo: Một mô hình máy tính dạy học dựa theo giáo án. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 7. Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT&Truyền thông, Đà Nẵng. Trang: 35. Năm 2004. (30/12/2010)
[25] Bài báo: Phân tích khả năng thử nghiệm các đơn vị phần mềm,Tác giả: Phan Huy Khánh, Nguyễn Thanh Bình. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 7. Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT & Truyền thông, Đà Nẵng. Trang: 54. Năm 2004.(30/12/2010)
[26] Bài báo: Sử dụng công cụ lập trình macro VBA xây dựng các tiện ích xử lý văn bản,Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Lần 3 Đại học Đà Nẵng 11/2004. Trang: 255-261. Năm 2004. (30/12/2010)
[27] Bài báo: Sử dụng công cụ lập trình macro VBA xây dựng các tiện ích xử lý văn bản. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Lần 3 Đại học Đà Nẵng 11/2004. Trang: 255-261. Năm 2004. (30/12/2010)
[28] Bài báo: Hợp tác xây dựng từ điển đa ngữ Papillon : vấn đề cập nhật dữ liệu tiếng Việt,Tác giả: Phan Huy Khánh.Kỷ yếu Hội thảo Khoa học QG Lần hai ICT.rda’2004 HàNội. Năm 2004. (30/12/2010)
[29] Bài báo: Mô hình dữ liệu từ vựng của từ điển tin học tiếng địa phương Nghệ-Tĩnh. Tác giả: Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội 2004. Trang: 27-39. Năm 2004. (09/01/2011)
[30] Bài báo: Xây dựng cơ sở dữ liệu từ vựng đa ngữ sử dụng dạng thức văn bản RTF Winword. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo CNTT&Truyền thông Lần 1 ICT.rda’2003 HàNội. Năm 2003. (09/01/2011)
[31] Bài báo: Xây dựng công cụ chuyển đổi nhanh giữa văn bản Hán Việt và chữ Hán. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo KHQG về NCCB Lần 1, FAIR 10/2003. Trang: tr.415-422. Năm 2003. (09/01/2011)
[32] Bài báo: Thiết kế từ điển phát âm tiếng Việt s. Tác giả: Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Journal of Science&technology). Số: 19-20. Trang: 21-27. Năm 1999. (30/12/2010)
[33] Bài báo: Xây dựng công cụ kiểm tra chính tả tiếng Việt trong Microsoft Windows. Tác giả: Phan Huy Khánh, Trương Hữu Trầm. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 8 “Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT&Truyền thông”, Hải Phòng 25-27/08/2005. Số: Số 5. Trang: 385-395. Năm 1998. (30/12/2010)
[34] Bài báo: Bài toán lương trên máy vi tính Apple IIe. Tác giả: Phan Huy Khánh. Tập san Khoa học, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (số đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập trường). Số: 10/1985. Trang: 74-79. Năm 1985. (30/12/2010)
 QUỐC TẾ:
[1] Article: Comparision on some Machine Learning Methods for Lao Text CategorizationAuthors: Souksan Vilavon, Khánh Phan Huy. IJCST - International Journal of Computer Science and Telecommunications, ISSN 2047-3338Text categorization is one of the most important role in many applications in natural language processing (NLP). The task of text classification is assignment of free text document to one or more predefined categories based on their content. Whereas a wide range of methods have been applied to English text classification, relatively very few studies have been done on Lao text. In this paper, we present methodology for Lao document presentation and two of the best machine learning techniques, which have namely Radial Basis Function (RBF) network and support vector machines (SVM), to classify the documents. Experimental results revealed that these approaches could achieve an average about 82% accuracy. Additionally, we also analyze the advantages and disadvantages of each approach to find out the best method in specific circumstances. No: Volume 6, Issue 7, July 2015. Pages: 8-13. Year 2015. (03/08/2015)
[2] Article: A Domain indicating method for Ede terminology in building a Vietnamese-Ede bilingual corpusAuthors: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. Proceedings of The Third Asian Conference on Information Systems ACIS 2014. No: ACIS2014. Pages: 419-424. Year 2014. (26/12/2014)
[3] Article: Using Unicode in Encoding the Vietnamese Ethnic Minority Languages, Applying for the EDe Language.Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Vilavong Souksan, Phan Huy Khánh. Knowledge and Systems Engineering. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering, Springer, KSE 2013, HaNoi, Oct2013. No: Volume 244. Pages: 137-148. Year 2013. (10/11/2013)
[4] Article: Building a Machine Translation System in a Restrict Context from Vietnamese into Ka-Tu Language.Authors: Hoang Thi My Le, Phan Thi Bong, Phan Huy Khanh. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 2012), Danang, August 17-19, 2012, http://www.dut.edu.vn/kse2012/. No: KSE 2012. Pages: 167-172. Year 2012. (20/09/2012)
[5] Article: Building a Machine Translation System in a Restrict Context from Vietnamese into Ka-Tu Language.Authors: Phan Huy KhánhPhan Thị BôngHoàng Thị Mỹ Lệ. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 2012) http://www.dut.edu.vn/kse2012. No: KSE 2012. Pages: 167-172. Year 2012. (24/09/2013)
[6] Article: Setting Up the Database of Abbreviation for Service 1080Authors: Phan Huy KhánhNguyễn Nho Tuý.(Recherche, Innovation & Vision du Futur)-ĐHBK Hà Nội 5-8/03/2007. No: RIVF-2006. Pages: 89-94. Year 2007.(30/12/2010)
[7] Article: A Generic Approach to Building a Lexical DataBase of Vietnamese Compound Nouns based on Classifier.Authors: Phan Huy Khánh. RIVF’06 (Recherche, Innovation & Vision du Futur), TP. HCM 14-16/02/2006. No: RIVF’06. Pages: 137-142. Year 2006. (30/12/2010)
[8] Article: Building a Dictionary Connecting the French to the languages ​​of French-Speaking Countries: the Example of ehe FEV Project for the Vietnamese. Authors: Phan Huy KhánhGeorges FafiotteChristian Boitet. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà NẵngHội thảo RIVF’05 (Recherche, Innovation & Vision du Futur), Đại học Cần Thơ 21-24/02/2005 (. No: 1 [4/2005]. Pages: 186-190. Year 2005. (30/12/2010)
[9] Article: The Papillon FEV dictionary Project, a Integrated Way of Generic Solutions to Import Vietnamese in The Papillon Dictionary. Authors: Phan Huy KhánhVo-Trung HunGille SérassetMathieu Mangeot Lerebours. MOTS, TERMES ET CONTEXTES, Actes des septìemes journées scientifiques du réseau de chercheurs. Bruxelles, Belgique 8-10/09/2005. No: 1 [6/2005]. Pages: 199-212. Year 2005. (30/12/2010)
[10] Article: Identification of the Languages and the Coding Systems Used in a Multilingual Text. Authors: Phan Huy KhánhVõ Trung Hùng. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnamese Academy of Science and Technology, ISSN 1813-9663. No: 1. Pages: 319-328. Year 2005. (09/01/2011)
[11] Article: A Survey on Vietnamese Language Processing and Multilingual Processing. Authors: Phan Huy Khánh.Proceeding of NECTEC Conference, Phuket, ThaiLan. No: 1 [5/2002]. Pages: 13-14. Year 2002. (30/12/2010)
[12] Article: Good Spelling of Vietnamese Texts, one aspect of computational linguistics in Vietnam. Authors: Phan Huy Khánh. Proceeding of ACL-2000 Conference, HongKong. No: 1. Pages: 2-7. Year 2000. (30/12/2010)
[13] Article: Multilingualization of an editor for structured documents. Application to a trilingual dictionary. Authors: Phan Huy Khánh. Procedings of the fiteenth International Conference on Computational Lingustics. COLING-92, Nantes. No: 1. Pages: 356-364. Year 1992. (30/12/2010)
[14] Article: Multilingual Portability and Writing System Definition. Authors: Phan Huy Khánh. Báo cáo Khoa học, GETA, IMAG, CH Pháp. No: 1. Pages: 39-46. Year 1992. (30/12/2010)
[15] Article: Building a Editor for Structured Multilingual Documents and Application for Vietnamese Language in Grif.Authors: Phan Huy Khánh. Université de Lille 1, CH Pháp. No: No 186. Pages: 39-47. Year 1988. (07/06/2012)
[16] Article: Building a Structural Editor for Multilingual documents and Application to Vietnam into Grif Editor.Authors: Phan Huy Khánh. Rapport de recherche No 186, Université de Lille 1. No: 186. Pages: 1-15. Year 1988.(30/12/2010)
[17] Article: A Transcription Language and the Adaptation of the Grif Editor into the Chinese LanguageAuthors: Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học và Rapport de recherche No217, Université de Lille 1. No: 217. Pages: 1-14. Year 1988.(30/12/2010)
   
 Sách và giáo trình
[1] Lập trình logic trong Prolog Chủ biên: Phan Huy Khánh. Nơi XB: NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm 2004.
[2] Lập trình hàm Chủ biên: Phan Huy Khánh. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2004.
[3] Nhập môn Tin học Chủ biên: Phan Huy Khánh. Đồng tác giả: Phan Chí Tùng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
   
 Hướng dẫn Sau đại học
Stt Họ và Tên, Tên đề tài Trình độ Cơ sở đào tạo Năm hướng dẫn Bảo vệ năm
[1] Trần Văn Nam
Đề tài: Phân tích văn bản tiếng Khmer và ứng dụng


Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2] Nguyễn Nho Túy
Đề tài:

Nghiên cứu ngữ nghĩa và hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt, tiếp cận xử lý vấn đề chữ viết tắt tiếng Việt


Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[3] Hoàng Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Xây dựng mô hình tương tác Việt-ÊĐê ứng dụng xử lý tiếng ÊĐê trong lĩnh vực giáo dục
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[4] Vilavong Souksan
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[5] Nguyễn Mạnh Hưng
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp xử lý văn bản trong nghiệp vụ hành chính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6] Lê Hoàng Nam
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp học toán hình không gian bậc PTTH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7] Phan Thị Thu
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp dự báo đánh giá chất lượng sinh viên ra trường tại trường đại học nội vụ Hà Nội

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8] Phạm Ngọc Thanh
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp quản mạng lưới nước thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9] Lê Quang Long
Đề tài: Xây dựng kho dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[10] Trần Thanh Hóa
Đề tài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động trợ giúp đào tạo nghề chăn nuôi tại Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[11] Nguyễn Xuân Thu
Đề tài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động tư vấn khách hàng lựa chọn thuê bao di động Mobifone

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[12] Võ Thanh Thịnh
Đề tài: Ứng dụng côg nghệ OLAP xây dựng kho dữ liệu phục vụ tra cứu dược phẩm cho trẻ em

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[13] Kim Pisich
Đề tài: Xây dựng hệ thống dịch tự động Việt-Khmer phục vụ dự báo thời tiết tại đồng bằng sông Cửu Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[14] Nguyễn Văn Nhu
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức XÂY DỰNG hệ trợ giúp phòng chống dịch bệnh trên cây lúa tại tỉnh Hậu Giang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[15] Võ Văn Thiên
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý khai thác cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại ngân hàng VIETINBANK

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[16] Nguyễn Quang Thạch
Đề tài: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ tư vấn quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề KTCN Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17] Huỳnh Anh Tuấn
Đề tài: Xây dựng hệ trợ giúp quyết định trong quy hoạch cán bộ tại trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[18] Trần Viết
Đề tài: Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ trợ giúp thanh niên làm kinh tế tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[19] Nguyễn Trần Sỹ
Đề tài: Ứng dụng khai phá tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp thẩm định vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[20] Võ Phi Thanh
Đề tài: Ứng dụng điện toán đám mây xây dựng kho dữ liệu phục vụ đào tạo tại Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[21] Nguyễn Quang Thạch
Đề tài: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ tư vấn quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề KTCN Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[22] Võ Văn Thiên
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý khai thác cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại ngân hàng VietinBank

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[23] Huỳnh Anh Tuấn
Đề tài: Xây dựng hệ trợ giúp quyết định trong quy hoạch cán bộ tại trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[24] Trần Viết
Đề tài: Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ trợ giúp thanh niên làm kinh tế tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[25] Nguyễn Trần Sỹ
Đề tài: Ứng dụng khai phá tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp thẩm định vay vốn tại Ngân hàng VietcomBank Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[26] Võ Phi Thanh
Đề tài: Ứng dụng điện toán đám mây, xây dựng kho dữ liệu phục vụ đào tạo tại trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[27] Lê Thị Ngọc Linh
Đề tài: UD hệ trợ giúp quyết định trong dự báo kết quả học tập của học sinh THCS

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[28] Đỗ Gia Trinh
Đề tài: Xây dựng kho DL song ngữ Việt - Cơ Tu phục vụ tra cứu văn hóa dân tộc Cơ Tu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[29] Trần Doãn Linh
Đề tài: ỨD logic mờ xây dựng hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp tại trường CĐ Giao thông Vận tải II Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[30] Bùi Thanh Phú
Đề tài: Xây dựng hệ thống  trợ giúp người Cơ Tu học tin học văn phòng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[31] Phan Thị Thu Nhân
Đề tài: Xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Êđê – Việt trong xử lý tiếng Êđê

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[32] Nguyễn Hoàng Anh Thư
Đề tài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về chính sách thuế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng <