Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 Sa Samuel Samuel
2 St. Thánh Saint
3 Sr. Nữ Tu, Sơ Sister
4 S.X. Dòng Các Cha Truyền Giáo Xaverian Xaverian Missionary Fathers
5 S.V.D. Dòng Thánh Vinh Sơn de Paul Society of Saint Vincent de Paul (hat S.V.P., S.S.V.D.P.)
6 S.U. Dòng Các Nữ Tu Thánh Ursula Society of the Sisters of St. Ursula
7 S.S.S. Dòng Thánh Thể Congregation of the Blessed Sacrament
8 S.S.M.N. Dòng Các Nữ Tu Mẹ Maria hiện ra tại Namur Sisters of St. Mary of Namur
9 S.S.C.M. Các Tôi Tớ Trái Tim Mẹ Servants of the Holy Heart of Mary
10 S.S.C. Các Tôi Tớ Thánh Tâm Phanxicô Franciscan Servants of the Sacred Heart
11 S.S.B. Dòng Thánh Brigid Sisters of St. Brigid
12 S.S.A. Dòng Thánh Anna Sisters of St. Ann
13 S.O.L.T. Dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi Sisters of Our Lady of Most Holy Trinity
14 S.O.L.M. Dòng Đức Bà Nhân Từ Sisters of Our Lady of Mercy
15 S.N.D. Dòng Con Đức Bà Sisters of Notre Dame
16 S.M.M. Các Cha Dòng Montfort Montfort Society of Mary (Montfort Fathers)
17 S.M.I. Dòng Các Nữ Tu Vô Nhiễm Maria Sisters of Mary Immaculate
18 S.M. Các Cha Dòng Marian Society of Mary (Marianist Fathers)
19 S.I. Dòng Ngôi Lời Societatis Iesu, Latin for Society of Jesus (Jesuits)
20 S.L. Các Nữ Tu Loretto Sisters of Loretto
21 S.J. Dòng Tên Society of Jesus (Jesuits)
22 S.D.V. Dòng Ngôi Lời Society of Divine Vocations (Vocationist Fathers)
23 S.D.B. Dòng Thánh Gioan Bosco Salesians of Saint John Bosco
24 S.C. Dòng Các Thầy Thánh Tâm  Brothers of the Scared Heart
25 S.C. Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái Servants of Charity