Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Bài viết

Sự hình thành chữ viết tắt

Từ thuở xa xưa, con người đã biết cách sử dụng từ viết tắt hay ký hiệu để khắc chạm trên đá, trên gỗ…, nhằm gợi nhớ, tiết kiệm thời gian, công sức và vật liệu lưu trữ.

Chữ viết tắt trong một vài ngôn ngữ khác trên thế giới

Tiếng Việt chịu ảnh hưởng lớn và vay mượn khá nhiều chữ viết tắt tiếng Anh và một vài ngôn ngữ khác, bởi yếu tố "đang phát triển" trên nhiều lĩnh vực KT-XH, KHCN... của đất nước.

Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ @

Hiện nay, giới trẻ thường sáng tạo nhiều kiểu viết tắt chữ Việt, phần nhiều là chữ không dấu, khi “chat” trên mạng hoặc viết tin nhắn ở điện thoại di động...