Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 ZWD Ký hiệu tiền tệ ZWD ( Zimbabwe Dollars) của Zimbabwe Zimbabwe, Zimbabwe Dollars
2 ZMK Ký hiệu tiền tệ ZMK ( Kwacha) của Zambia Zambia, Kwacha
3 ZAR Ký hiệu tiền tệ ZAR ( Rand) của South Africa South Africa, Rand
4 ZAR Ký hiệu tiền tệ ZAR ( South Africa Rand) của Namibia Namibia, South Africa Rand
5 ZTS SQ Thông tin - Cơ sở 2 (DS)
6 ZTH SQ Thông tin - CS1 (DS)
7 ZPS Cao đẳng KT VinHemPic-CS2 (S)
8 ZPH Cao đẳng KT VinHemPic-CS1 (DS)
9 ZNS ĐH Văn hóa - NTQuân đội-CS2
10 ZNH ĐH Văn hóa - NT Quân đội-CS1
11 ZCS SQ công binh - CĐ (DS) - CS2
12 ZCH SQ công binh - Cơ sở 1 (DS)
13 ZCH SQ công binh - CD (DS) - CS1