Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 Fr. Cha, Linh Mục Father
2 F.S.S.J. Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Thánh Giuse Franciscan Sisters of St. Joseph
3 F.S.P. Dòng Thánh Phaolô Daughters of St. Paul
4 F.S.M. Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Maria Franciscan Sisters of Mary
5 F.S.G.M. Dòng Các Nữ Tu Thánh George Tử Đạo Sisters of St. George Martyrs
6 F.S.F.S. Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Sales Daughters of St. Francis of Sales
7 F.S.F. Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Assisi Daughters of St. Francis of Assisi
8 F.S. Dòng Các Nữ Tu Đức Bà hiện ra tại Fatima Sisters of Our Lady of Fatima
9 F.M.S. Dòng Các Thầy Maria Marist Brothers
10 F.J. Dòng Thánh Gioan Congregation of St. John
11 F.I.C. Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Vô Nhiễm  Franciscan Sisters of the Immaculate Conception
12 F.I. Dòng Thánh Phanxicô Thanh Khiết Franciscan of the Immaculate
13 F.F.S.C. Dòng Các Thầy Phanxicô Thánh Giá Franciscan Brothers of the Holy Cross
14 F.E.H.J. Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu Franciscan Sisters of the Eucharistic Heart of Jesus
15 F.D.C. Dòng Các Nữ Tu Bác Ái Thiên Chúa Daughters of Divine Charity
16 F.C.J. Dòng Các Nữ Tu Bạn Đồng Hành Trung Thành với Chúa Giêsu Faithful Companion of Jesus, Sisters
17 F.C. Dòng Các Thầy Bác Ái Brothers of Charity
18 FC Tông huấn về gia đình của Ðức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II Familiaris consortio
19 FYI trong trường hợp bạn cần biết thêm For your information
20 fyi thông tin của bạn for your information
21 fya for your amusement
22 ftbomh from the bottom of my heart
23 foaf friend of friend
24 fil phải lòng father-in-law
25 f2f đối diện face to face